سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

مکالمه تلفنی حاج‌قاسم با ابومهدی؛ روز قبل از شهادت

🔹در دیدار آخر، شهید سلیمانی از سیدحسن نصرالله اجازه می‌گیرد و به‌وسیله تلفن با شهید ابومهدی المهندس تماس می‌گیرد. 🔹شهید سلیمانی از ابومهدی خواهش می‌کند که به فرودگاه نیاید، اما شهید المهندس اصرار دارد که شخصا او را همراهی کند. 🔹در دیدار آخر، شهید سلیمانی بسیار با شور و احساس از ابومهدی صحبت می‌کند و او را مورد تمجید و ستایش قرار می‌دهد. 1399/10/28