سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

خاندان سلطنتی انگلیس در سیاه چاله فساد اخلاقی

برخی فعالان سیاسی در انگلیس معتقدند افشای ابعاد فساد اخلاقی شاهزاده «اندرو» همچون سیاه چاله‌ای کل خاندان سلطنتی انگلیس را در خود فرو خواهد بُرد. 1398/09/01