سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

سفر مخفیانه ترامپ به افغانستان

ترامپ در سکوت خبری و در سفری از پیش اعلام نشده به پایگاه نیروهای نظامیان آمریکایی در بگرام آمد و با سربازان آمریکایی دیدار کرد. 1398/09/09