سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

جوکر بغداد

جوکر نماد خشونت و آتش. عراقی ها جوکر را اصطلاحی برای نقاب پوش ها می دانند که در پشت این نقاب ادارات دولتی و خصوصی را به آتش می کشند. 1398/09/19