سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

انتخابات جنجالی پارلمانی انگلیس به روایت تصویر

براساس آخرین نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس، حزب محافظه‌کار به رهبری «بوریس جانسون»، از میان ۶۵۰ کرسی، ۳۶۵ کرسی را بدست آورد. بر این اساس حزب محافظه کار اکثریت مطلق کرسی های مجلس عوام را از آن خود کرد و در مقایسه با دور قبلی انتخابات، ۴۷ کرسی را بیشتر به دست آورده است. حزب کارگر نیز دومین حزب انگلیس در این انتخابات تنها ۲۰۳ کرسی مجلس را بدست آورد که در مقایسه با انتخابات پیشین، ۵۹ کرسی پارلمانی خود را از دست داد و متحمل شکستی بزرگ شد. اما در این میان «حزب ملی اسکاتلند» با افزایش تعداد کرسی‌های خود در مجلس که ۱۳ کرسی بیشتر از دوره قبل است، موفق به کسب ۴۸ کرسی پارلمان شد. «حزب لیبرال دموکرات»، چهارمین حزب پارلمان انگلیس است که با از دست دادن ۱ کرسی خود، تنها ۱۱ کرسی پارلمان را توانست به دست آورد. پنجمین حزب انتخابات اخیر انگلیس نیز، «حزب وحدت طلب دموکراتیک»، موسوم به دی یو پی بود که با از دست دادن ۲ کرسی پارلمانی در مقایسه با دور پیشین پارلمان، تنها ۸ کرسی را بدست آورد. همچنین سهم نامزدهای مستقل نیز در این انتخابات ۱۵ کرسی بود که در مقایسه با دور قبلی نیز کرسی‌های مستقل به میزان ۲ نفر افزایش یافته است. 1398/09/23